การแสดงผล

+
-

เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565

กรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565
??ผ่านระบบออนไลน์ 1-15 มิถุนายน 2565
?http://eit2.dsd.go.th/~sign03jun2565/index.php