การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2558

3 มี.ค. 2558

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

13 ก.พ. 2558

รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปา

12 ก.พ. 2558

สอบราคาจ้างซ่อมระบบประปาศูนย์พัฒนาฝีมือรแงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

12 ก.พ. 2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

12 ก.พ. 2558