การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาบริการ)

30 ส.ค. 2564

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24 ส.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้า และขับรถยนต์

25 ก.ย. 2560

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม และขับรถยนต์

11 ก.ย. 2560

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6 ก.ย. 2560

กำหนดราคากลางวัสดุฝึกโครงการฝึกอาชีพผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประจำปี 2560

17 ส.ค. 2560

จัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกอาชีพ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560

15 มิ.ย. 2560

การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

27 ก.พ. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาดอาคารสถานที่ และดูแลสนามหญ้าสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 ก.ย. 2559