การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.อำนาจเจริญ โดยนายลำไย ศรีษะแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่1/2566

23 พ.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ เข้าประสานความร่วมมือเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ พัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ

23 พ.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

21 พ.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

21 พ.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ประสานการฝึกอบรมกิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ (แรงงานนอกระบบ)

15 พ.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1/2566 สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

10 พ.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การแปรรูปและการถนอมอาหาร

9 พ.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเพิ่มทักษะเฉพาะด้าน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

9 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ร่วมงานพิธีของจังหวัดอำนาจเจริญ

9 พ.ย. 2565