การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.อำนาจเจริญ เปิดฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง

19 ม.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจเยี่ยม โครงการศูนย์การเรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

18 ม.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 ม.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี

18 ม.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567

17 ม.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีทางด้านวัฒนธรรมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ.2567

15 ม.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ จัดประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15 ม.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้ การบูรณาการคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (Kick off)

11 ม.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ประชุมประจำเดือนติดตามผลการดำเนินงาน

8 ม.ค. 2567