การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.อำนาจเจริญ รับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จากบริษัท มัตซูชิ อิเลคทริค จำกัด

17 ต.ค. 2565

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานหารือแนวทางการสนับสนุน ส่งเสริม ด้านการฝึกทักษะอาชีพแก่เด็กและเยาวชน

11 ต.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

3 ต.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

29 ก.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์บริบท สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ครั้งที่ 2

29 ก.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Older person caregiver) จำนวน 420 ชั่วโมง

29 ก.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ เปิดการฝึกอาชีพเสริม ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)

29 ก.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)

27 ก.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 ก.ย. 2565