การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมรับตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ 2 (Progress Review) เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอำนาจเจริญ

18 มี.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567

11 มี.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567

11 มี.ค. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2567

2 มี.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีมอบเสื้อและบัตรประจำตัวผู้ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับศพ หลักสูตร "สัปเหร่อสู่มืออาชีพ(เผ่าลาว)"

29 ก.พ. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2567

28 ก.พ. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พื้นที่ อ.ปทุมราชวงศา

23 ก.พ. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมบรรยาย “การเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาเพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพ”

23 ก.พ. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

22 ก.พ. 2567