การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบ จับกุม นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ

24 เม.ย. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

24 เม.ย. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมออกตรวจตามโครงการตรวจสอบ ดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2567

23 เม.ย. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศ "ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (e-bidding)" และร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

23 เม.ย. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

22 เม.ย. 2567

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

19 เม.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

2 เม.ย. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

29 มี.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

28 มี.ค. 2567