การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.อำนาจเจริญ ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

2 พ.ย. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ติดตามนิเทศฝากฝึก หลักสูตรผู้แลผู้สูงอายุ

27 ต.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2565

27 ต.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 2565

25 ต.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ สร้างการรับรู้ผ่านสถานีวิทยุชุมชนเสมาพันปี

25 ต.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ประชุมประจำเดือน

25 ต.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

17 ต.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมมหาชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

17 ต.ค. 2565

สนพ.อำนาจเจริญ รับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จากบริษัท มัตซูชิ อิเลคทริค จำกัด

17 ต.ค. 2565