การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.อำนาจเจริญ จัดประชุมประจำเดือน เพื่อมอบนโยบายและติดตามงานของสำนักงานฯ

15 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมงานบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2567

9 พ.ค. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์ การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 เม.ย. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

26 เม.ย. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนเมษายน)

26 เม.ย. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมออกตรวจพร้อมคณะชุดตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดอำนาจเจริญ

25 เม.ย. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

25 เม.ย. 2567

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบ จับกุม นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ

24 เม.ย. 2567