การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.อำนาจเจริญจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร "กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าวันจันทร์"

20 มี.ค. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจตราให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

17 มี.ค. 2566

สนพ.อำนาจเจริญจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร "กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าวันจันทร์"

13 มี.ค. 2566

สนพ.อำนาจเจริญจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

3 มี.ค. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจตราให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

28 ก.พ. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2566

28 ก.พ. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ

27 ก.พ. 2566

สนพ.อำนาจเจริญจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร "กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าวันจันทร์"

20 ก.พ. 2566

สนพ.อำนาจเจริญ ดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร "กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าวันจันทร์"

14 ก.พ. 2566