การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนมีนาคม 2566

23 มี.ค. 2566 15:53:16

...
...

วันที่ 23 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา บ้านดู่ใน หมู่ที่ 8 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ