การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ออกตรวจตราให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

17 มี.ค. 2566 14:14:26

...
...
...

วันที่ 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ออกตรวจตราให้คำแนะนำตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รวมทั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินรับรองความรู้ความสามารถ มาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 การยื่นรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่ายและสิทธิประโยชน์อื่น รวมถึงการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1.บริษัท นิยมฟู๊ดส์ จำกัด
2.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ