การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ

30 ม.ค. 2566 08:51:37