การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)

27 ก.ย. 2565 08:48:52

...
...
...
...
...
...

วันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยานต์ จำนวน 18 ชั่วโมง ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ