การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 ก.ย. 2565 16:03:48

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ แผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในจังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ไฟล์แนบ :