การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566-2570

23 ก.ย. 2565 15:33:44

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 - 2570  โดยสามารถดาวโหลดรายละเอียดตาม QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้

ไฟล์แนบ :