การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ผู้ต้องขัง)

10 ส.ค. 2565 16:12:38

...
...
...
...
...

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ผู้ต้องขัง) รุ่นที่ 1/2565 สาขา การปูกระเบื้อง จำนวน 18 ชั่วโมง ให้กับผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ จำนวน 30 คน ณ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ