การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ เข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 6 และดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง ครั้งที่ 5

9 ส.ค. 2565 10:49:49

...
...
...
...

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายเพชรเหล็ก ทองภูธร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายประกาศิต สุวรรณชัยรบ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เข้าให้คำปรึกษา ครั้งที่ 6 และดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง ครั้งที่ 5 หัวข้อการติดตามผลการแก้ไขปัญหา ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุ่มน้ำลำเซบาย บ้านโสกสว่าง ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ