การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

4 ส.ค. 2565 14:09:20

...
...
...
...

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา