การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่สำรวจการจัดตัั้งศูนย์การเรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

28 มิ.ย. 2565 16:05:09

...
...
...
...
...
วันที่ 28 มิถุนายน 2565  นายเพชรเหล็ก ทองภูธร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและกำหนดพื้นที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยประสานงานผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอพนาและผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พริกบ้านจานลาน หมู่ 12 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ