การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 6/2565

28 มิ.ย. 2565 10:37:50

...
...
...
...

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายเพชรเหล็ก ทองภูธร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 6/2565 ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม