การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

24 มิ.ย. 2565 14:23:53

...
...
...
...

วันที่ 24 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมเพื่อบูรณาการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาการดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ ณ เทศบาลน้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ โดยกำหนดเปิดฝึกอบรมวันที่ 5 ก.ค.65  มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน