การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System)

23 มิ.ย. 2565 17:02:06

...
...
...
...
...

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing System) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จำนวน 21 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ