การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

5 พ.ค. 2565 16:00:02

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 โดยกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง กรมอนามัย จึงดำเนินการคัดเลือกและจะมอบรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นฯ ในการประชุมดังกล่าว หากบุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

ไฟล์แนบ :