การแสดงผล

+
-

สนพ.อำนาจเจริญ มอบพันธุ์ปลาดุก 1,000 ตัว ช่วยเหลือครัวเรือนประเภท : A (หัวไวใจสู้)

11 เม.ย. 2565 13:22:37

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 11 เมษายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายเพชรเหล็ก ทองภูธร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่หมู่ 11 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มอบพันธุ์ปลาดุก จำนวน 1,000 ตัว ให้กับนางจันทร์ทร สามารถ (ครัวเรือนประเภท : A (หัวไวใจสู้) อาชีพตามโครงการเลี้ยงปลาดุก) ภายใต้โครงการอำนาจเจริญเกื้อกูลเพิ่มพูนความสุข ตามแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอำนาจเจริญ ตามนโยบายของนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้มีนายพงษ์ศักดิ์ สิงยะเมือง ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบ้านห้วยทม หมู่ 11 ตำบลป่าก่อ ร่วมรับมอบพันธุ์ปลาดุกในครั้งนี้ด้วย