การแสดงผล

+
-

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 พ.ย. 2564

ไฟล์แนบ :ร่าง ประกาศสนพ.อำนาจเจริญ

ไฟล์แนบ :ร่าง เอกสารประกวดราคา

ไฟล์แนบ :ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเชื่อมทิก

ไฟล์แนบ :ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเชื่อมมิก-แม็ก