การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึก อาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567

20 มี.ค. 2567

งานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำ 2567

20 มี.ค. 2567

กิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้ จังหวัดยโสธร"

20 มี.ค. 2567

เข้าตรวจประเมินความเหมาะสมการขออนุญาต เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

20 มี.ค. 2567

เข้าตรวจประเมินความเหมาะสม การขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

6 มี.ค. 2567

จัดพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

6 มี.ค. 2567

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2567 และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

6 มี.ค. 2567

ให้การต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเสื้อและบัตรประจำตัวผู้ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับศพ

6 มี.ค. 2567

ให้การต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเสื้อและบัตรประจำตัวผู้ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับศพ

6 มี.ค. 2567