การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร และกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 7/2567

4 เม.ย. 2567

การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2 เม.ย. 2567

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

1 เม.ย. 2567

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2557

29 มี.ค. 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร(ศอ.ปส.จ.ยส.) ครั้งที่ 3/2567

28 มี.ค. 2567

โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดยโสธร

27 มี.ค. 2567

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2567

27 มี.ค. 2567

ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร" ครั้งที่ 6

22 มี.ค. 2567

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ครั้งที่ 3/2567

22 มี.ค. 2567