การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ถนนคนเดินจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3

11 เม.ย. 2567

มอบเครื่องมือทำมาหากินให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม

11 เม.ย. 2567

มอบเครื่องมือทำมาหากินให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม

11 เม.ย. 2567

ร่วมประชุมโครงการสาน เสริมพลังภาคี สร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเปราะบางพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร

11 เม.ย. 2567

กิจกรรมสรงน้ำพระรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

11 เม.ย. 2567

มอบเครื่องมือทำมาหากินให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม

11 เม.ย. 2567

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศล เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)

9 เม.ย. 2567

ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

9 เม.ย. 2567

มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

5 เม.ย. 2567