การแสดงผล

+
-

ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2566

28 ก.ย. 2566 14:27:24

...
...
...
...
...
วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.
นายพัสกร จะเรียมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2566 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมยศสุนทร ศาลากลางจังหวัดยโสธร