การแสดงผล

+
-

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 6/2566

19 ก.ย. 2566 16:17:30

...
...
...
...
...
วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.30น.
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมยศสุนทร ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม