การแสดงผล

+
-

เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2566

30 มี.ค. 2566 15:17:51

...
...
...
...
วันที่ 30  มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.                            
        สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร