การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายอิสมะแอ - กาเรง - ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า
นายดันนียา - โตะและ - ฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2552 สาขาช่างทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
นายอิสมาแอ - ฮาวอ - ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2556 สาขาช่างไฟฟ้า
นายมูฮาหมัดซูลกีฟลี - บุหลง - ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2546 สาขาช่างไฟฟ้า
นายนิอาดีลัน - เจะเละ - ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2551 สาขาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
นายรอซาลี - โดหะมิ - ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า