การแสดงผล

+
-

ข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

21 ก.ค. 2565 10:55:44

...

21 ก.ค 65  นายชาติวุฒิ ทองกัน  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา พร้อม      นายจมร กิ้มสวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน     ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา