การแสดงผล

+
-

นายชาติวุฒิ ทองกัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

9 มิ.ย. 2565 00:00:00

...

 

วันที่ 9  มิถุนายน 2565 นายชาติวุฒิ  ทองกัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา  เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมพร้อมแนะแนวการประกอบอาชีพวิธีการหาตลาดเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังจากจบการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กลุ่มผู้สูงอายุหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน  สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จำนวน 30 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 6 - 10  มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านยุโป หมู่ที่ 1 บ้านยุโป ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน