การแสดงผล

+
-

ออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

23 ก.พ. 2567 16:23:20

...
...
...
...
...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสุรีย์ญา วชิรจรัสพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านบ่อยาง ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมงาน
ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ได้ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพเครื่องรถจักรยานยนต์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ภารกิจ โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 11 ราย