การแสดงผล

+
-

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

23 ก.พ. 2567 16:19:51

...
...
...
...
...
...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางสุรีย์ญา วชิรจรัสพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี