การแสดงผล

+
-

เตรียมความพร้อมการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน

21 ก.พ. 2567 14:51:40

...
...
...
...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสุรีย์ญา วชิรจรัสพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุทัยธานี เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพประปาให้ประชาชน หลักสูตร “การสำรวจ ติดตั้ง ซ่อมแซมท่อประชา ในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน” ซึ่งกำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี