การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 06/01/2565
ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15/11/2564
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 03/11/2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2564 19/10/2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 06/09/2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 06/09/2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 06/09/2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 06/09/2564
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2564 06/09/2564
ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11/08/2564
ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 02/04/2564
ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 08/02/2564