การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 08/06/2565
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 08/06/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2565 26/05/2565
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 17/05/2565
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 26/04/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2565 01/04/2565
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 15/03/2565
ผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 15/03/2565
ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 04/03/2565
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 18/02/2565
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 03/02/2565
เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 06/01/2565