การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

9 ต.ค. 2560

สรุปรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ

13 ก.ย. 2560

การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

3 ส.ค. 2560

สพร.18 อุดรธานี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

4 ต.ค. 2559

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

19 ก.ย. 2559

ศพจ.อุดรธานี ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2558

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

5 ก.พ. 2558