การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

29 ส.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ส.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ส.ค. 2561

ประกาศการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

20 ส.ค. 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17 ส.ค. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปและตรวจสอบคุณภาพอาหาร

1 ธ.ค. 2560

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปและตรวจสอบคุณภาพอาหาร

10 พ.ย. 2560

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการแปรรูปและตรวจสอบคุณภาพอาหาร

3 พ.ย. 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

19 ต.ค. 2560