การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างของงานปรับปรุงการสร้างห้องเย็น 4x4x2.3 เมตร (ภายในโรงฝึกงาน)

27 ธ.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือติดตั้งแอร์ จำนวน 5 ชุด

27 ธ.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเครื่องมือติดตั้งแอร์ จำนวน 5 ชุด

14 ธ.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก เครื่องทำสูญญากาศ ชุดเครื่องมือติดตั้งแอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 พ.ย. 2561

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก เครื่องทำสุญญากาศ ชุดเครื่องมือติดตั้งแอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

19 พ.ย. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมมิก/แม็ก เครื่องทำสูญญากาศ ชุดเครื่องมือติดตั้งแอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด งานบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม และบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

19 ต.ค. 2561

ประกาศจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด งานบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

11 ต.ค. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.ย. 2561