การแสดงผล

+
-

27 มีนาคม 2565 นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้การตอนรับนางพรศิวลักษณ์ ผิวสะอาด ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ พร้อมคณะ และพาตรวจเยี่ยมชมผู้ผ่านการฝึกอบรมหนึ่งโครงการหนึ่งจังหวัด

27 มี.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
...

27 มีนาคม 2565 นางสาวบันฑิตา  คล้ายเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ให้การต้อนรับนางพรศิวลักษณ์  ผิวสะอาด ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ พร้อมคณะ และพาตรวจเยี่ยมชมผู้ผ่านการฝึกอบรมหนึ่งโครงการหนึ่งจังหวัด ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(นายสุชาติ ชมกลิ่น)หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า(การแปรรูปดอกบัวแดงด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น เซรั่มบัวแดง)ซึ่งฝึกระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา (จำนวนผู้ผ่านการฝึก 20คน) ผลการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ทำให้ทราบว่าผู้รับการฝึกที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น เครื่องฟรีชดราย เครื่องบด เครื่องวัดสี ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกบัวแดง เช่น เซรั่มบัวแดง ซึ่งสามารถนำไปจำหน่ายให้กับผู้สนที่สนใจผ่านทางระบบโชเชียลมีเดียหรือจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชนกลุ่มฯและได้รับรายได้เพิ่มขึ้นโดยทางกลุ่มฯได้รับคำแนะนำด้านการพัฒนานวัตกรรมดอกบัวแดงจาก รศ.ดร.สุรัชนีย์ เคนสุโพธิ์ อารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินการ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านเชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี