การแสดงผล

+
-

สพร.18 อุดรธานีร่วมออกบูธในงาน “เกษตรแฟร์ 2024” (GMS Agri & Food 2024)

26 ม.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
          ด้วย จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี องค์การบริการส่วนจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกำหนดจัดงาน “เกษตรแฟร์ 2024” (GMS Agri & Food 2024) ประจำปี พ.ศ. 2567 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร
 
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุดรธานี และเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาจำหน่าย เป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ การจัดงานในครั้งนี้ นายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้มอบหมายให้กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ คณะทำงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ร่วมกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเรือนพิไล ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี และสถานทดสอบฝีมือคนหางาน UST อุดรธานี จัดบูธนิทรรศการการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 
 
          และในวันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2567) จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดธานี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้   ในการเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานต่าง ๆ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสนใจบูธของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18อุดรธานี เป็นอย่างมาก
 
          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเที่ยวชมงาน "งานเกษตรแฟร์ 2024 (GMS Agri & Food 2024)" ในงาน ท่านจะได้พบกับการแสดงกิจกรรมและสินค้ามากมาย หลากหลายได้ทุกวัน