การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายไพบูลย์ - คำศรี - หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1 สาขาช่างซ่อมรถยนต์
นายไชยา - สุริโย - ช่างไฟฟ้ากำลัง (วรม.) รุ่นที่ 31 (3/2553)
นายชินทัต - เจียตินะ primchea@gmail.com ช่างไฟฟ้ากำลัง