การแสดงผล

+
-

ไทยฮวด หนุน สพร7อุบลฯ บริจาคสีรถยนต์ ภาคีเครือข่าย UBISD MODEL

29 ก.พ. 2567 18:27:00

...
...
...
...
...
ไทยฮวด หนุน สพร7อุบลฯ บริจาคสีรถยนต์ ภาคีเครือข่าย UBISD MODEL
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
รับมอบวัสดุการฝึกอบรมช่างสีรถยนต์จาก บริษัท ไทยฮวด จำกัด จำนวน 19 รายการ รวมเป็นมูลค่า 46,099 บาท เพื่อใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 45 (1/2567) สาขาช่างสีรถยนต์