การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ตรวจศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

29 ก.พ. 2567 13:10:08

...
...
...
...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ออกตรวจศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตามแผนปฏิบัติการตรวจประจำปี 2567 โดยให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานและการประเมินความรู้ความสามารถ รวมถึงการสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ฯ
ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี