การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี รับมอบรถกอล์ฟไฟฟ้า จากบริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

29 ก.พ. 2567 13:03:02

...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี รับมอบรถกอล์ฟไฟฟ้า จากบริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 คัน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด