การแสดงผล

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมงานวันนัดพบแรงงาน

29 ก.พ. 2567 11:55:41

...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม สร้างการรับรู้โดยให้ประชาชนลงทะเบียนกดติดตาม Facebook และเพิ่มเพื่อน LINE UBISD CLUB รับแก้วน้ำ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี