การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดตราด

20 ธ.ค. 2565 11:18:05

...
วันที่ 19 ธันวาคม 2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตราดเข้าตรวจสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง เพื่อแนะนำภารกิจเกี่ยวกับแรงงาน ทั้งในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดการสิทธิด้านแรงงานในแก่บุคลากรในสถานประกอบกิจการ...