การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เพิ่มทักษะฝีมือนวดแผนไทย ในพื้นที่เกาะช้าง ต้อนรับผู้บริการและนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่

16 ธ.ค. 2565 00:00:00

...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เปิดฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเกษตร การค้า การท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ หรือผู้บริหารด้านการท่องเที่ยว (งบพัฒนาจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 18 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ ร้านณัฐฐานวดไทย อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด