การแสดงผล

+
-

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565

25 ม.ค. 2566 08:57:08

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ :